Tożsamość języka polskiego

 

POLSZCZYZNA NA OBCZYŹNIE , CZY OBCZYZNA NA POLSZCZYŹNIE?
Daj swój dowód osobisty swojej miłości do POLSZCZYZNY !

Przyjdź na spotkanie, które odbędzie się 7 grudnia 2013 roku o godz.11.00

w Nadbałtyckim Centrum Kultury.

Projekt jest poświęcony dyskusji na temat tożsamości języka polskiego. Czym jest tożsamość języka? Czy można ją ująć w kategoriach psychologicznych , socjologicznych i kulturowych ? Czy język jako byt może być opisany podobnie jak pojęcie tożsamości jednostki , grupy społecznej lub zbiorowości ?Czy tożsamość języka umiejscawia samą siebie w jakimś obszarze rzeczywistości społecznej bądź też sama jest osadzana w tej rzeczywistości przez zewnętrznego obserwatora? Na te i inne pytania spróbujemy dać odpowiedź na spotkaniu, którego istotnym punktem są przeprowadzona wśród cudzoziemców i Polaków ankieta oraz

literacki konkurs pt. "Moja prywatna mapa polszczyzny".

 

Główna nagroda ufundowana przez Kapadocja S.C.


Patronat nad projektem objęli:


Onur Biuro Podróży

Polana School of Polish

Grafitem hiszpański temperament po polsku 

Patronat honorowy nad konkursem objęli m.in. 
Nadbałtyckie Centrum Kultury

Pomorskie Stowarzyszenie Integracji Kultur i Sztuki „Jeden Świat”

                                                                                                                           Towarzystwo Polsko-Tureckie

Wydawnictwo Pestka

JoBee Project

                                                                                                                         Gdynia International School

                                                                                                   „Oświata – Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji

 


Design by : Pol-tur.org.
Copyright 2013 Towarzystwo Polsko-Tureckie
Website Security Test